PROGNÓSTICO TEMPO

pronostico del tiempo Cangas

jueves, 8 de junio de 2017

CLÁUSULAS SIMPLES

ANALIZA POR ÁRBORE AS SEGUINTES CLÁUSULAS SIMPLES

1.  O TEU AMIGO FALOU DE TI NO RECREO

2- OS RAPACES FIXERON CALADOS OS EXERCICIOS

3. A TÚA MOZA CONFÍA EN TI CEGAMENTE

4. A HUMANIDADE ESTÁ MOI DESHUMANIZADA NESTE SÉCULO

5.  FOI ATROPELADO POR UN COCHE NO PASO DE PEÓNS

6. O AVIÓN ATERROU APRESURADO NA PISTA TRES

7. OS RAPACES COLLERON UN AGASALLO PARA TI.

8.OS MÉRCORES CEAMOS NA TÚA CASA

9.SON IMPORTANTES ESES COMENTARIOS

10.TROPECEI COA TÚA MOCHILA NA CLASE

11. SEMPRE ESTÁ MAREADAO POLAS MAÑÁS

12.OS PASAXEIROS FORON RECOLLIDOS POLO TREN.

LEMBRA:


- O QUE PENSES QUE É O SUXEITO PONO EN PLURAL, O VERBO CAMBIARÁ A PLURAL.
- O C.RÉXIME SEMPRE É UNHA FRASE PREPOSICIONAL QUE COMPLEMENTA CO SEU SIGNIFICADO AO VERBO.
- O ATRIBUTO VAI COS VERBOS COPULATIVOS(ser , estar , parecer e semellar)
- O COMPLEMENTO PREDICATIVO SÓ PODE SER UN ADX OU FR ADXECTIVA QUE CONCORDA EN XÉNERO E Nº CO SUX OU CO C.D.
- O C. AXENTE EMPEZA POLA PREPOSICIÓN POR E O SEU VERBO TEN QUE ESTAR EN PASIVA( SER+PARTICIPIO)SOLUCIÓN


1.  O TEU AMIGO  FALOU  DE TI    NO RECREO
         SUX                      NP      C.RÉX         CCL

2-
OS RAPACES   FIXERON   CALADOS   OS EXERCICIOS
         SUX                    NP             C.PVO               C.D

3.
A TÚA MOZA  CONFÍA  EN TI      CEGAMENTE
     SUX                    N.P.          C.RÉX     C.C.M.

4.
A HUMANIDADE  ESTÁ  MOI DESHUMANIZADA  NESTE SÉCULO
        SUX                      N.P.              ATRIB.                                CCT

5.
 FOI ATROPELADO   POR UN COCHE   NO PASO DE PEÓNS
        N.P.(Vb en pasiva)       C. AX.                          C.C.L.

6.
O AVIÓN  ATERROU    APRESURADO    NA PISTA TRES
      SUX           N.P.               C.PVO.                    C.C.L.

7.
OS RAPACES     COLLERON  UN AGASALLO  PARA TI.
      SUX.                          N.P.                     C.D.                        C.I.


8.
OS MÉRCORES     CEAMOS    NA TÚA CASA
       C.C.T.                            N.P.       C.C.L.

9
.SON    IMPORTANTES           ESES COMENTARIOS
   N.P     ATRIB                        SUX.

10.
TROPECEI        COA TÚA MOCHILA    NA CLASE
              N.P.                    C.RÉX.                         C.C.L


11.
SEMPRE     ESTÁ        MAREADO     POLAS MAÑÁS
       C.C.T.          N.P.                  ATRIB.               C.C.T

12.
OS PASAXEIROS      FORON RECOLLIDOS                                 POLO TREN.
        SUX.              N.P (vb en pasiva)              C. AXENTE