PROGNÓSTICO TEMPO

pronostico del tiempo Cangas

viernes, 9 de junio de 2017

ANÁLISE DE TIPOS ESTROFAS

ANALIZA OS SEGUINTES POEMAS : nº sílabas, rima, arte e tipo de estrofa.

1.
Si cantas es ti que cantas
se choran es ti que choras
is es o marmurio do río
i es a noite i es a aurora.


2.
Como bica o nordés a neve fría,
deixando nas folerpas  súa pegada,
así quero bicar sobre a nevada,
os teus labios enchidos de alegría.

3.
E porque é tan lugués, e porque o pide
teu xeito agreste, porque ben lies prace
ós verdes do Vilar de Lamonide
i ó hostil acivro que ond'a murta nace.

4.
Arrimeime a un pino verde,
contando estar acollido
menos da choiva do ceo
que do meu propio feitizo.

5.
Fomos xa ficando sós
o mar o barco e máis nós

6.
Xa non pidas palabras . No profundo
de min déixame estar, deitado e quedo,
deitado como un can ollando o mundo

ollando, mentres ti, sobre os restrollos
dos meus versos amargos, ves o acedo
penar e irte perdendo dos meus ollos.

7.
Miñas donas e señores,
nenos, vellos e medianos,
esta historia verdadeira
xa comeza cos romanos.
Era unha vez unha terra
que Gallaecia era chamada
onde había moitas tribos
nunha idade antepasada.

8.
O fel de ter que vivir
entre badulaques tantos,
fixo nacer estes cantos
de escarnio e de maldicir.

9.
Desorballando os prados coma  sono,
o tempo vai de Parga a Pastoriza.
vais enterrando, suco a suco, o outono.
un paso adiante e  outro atrás Galiza.

10.

Cando esperare é ser onda de río
que corre, e bule, e vai, e pasa e ruxe,
e, de pedriña en pedra, á tentas fuxe
e se desvive, ó cabo, fío á fío.

Cando esperare é ser, nun travesío,
roda vella que xa come a ferruxe,
sen treitoira nin eixe que a arrenpuxe,
ó vento, ó sol, á chuva, á neve, o frio.

Cando esperare é ser són de goteira
nunha casa sin lume, desgonzada,
e herbas tristes salindo da fumeira.

Cando esperare é ser aire queimada,
ala que se quebróu, terra valeira,
muíño que non moi, agua pasada...SOLUCIONARIO

1. COPLA :8-8a 8-8a Versos octosílabos , arte menor, rima asonante e libre.
2. CUARTETO: 11A11B11B11A. Versos hendecasílabos, arte maior, rima consoante.
3.SIRVENTÉS: 11A11B11A11B. Versos hendecasílabos, arte maior, rima consoante.
4. ROMANCE: 8-8a 8-8a.Versos octosílabos , arte menor, rima asonante e libre.(diferénciase da copla que a copla é temática popular xeralmente e son series de catro,  o romance indeterminada)
5. PAREADO: 8a 8a. Versos octosílabos, arte menor, rima consoante.
6. TERCETOS: 11A11B11A   11C11B11C. Versos hendecasílabos, arte maior, rima consoante.
7. ROMANCE:Versos octosílabos , arte menos, rima asonante e libre.(diferénciase da copla que a copla é temática popular xeralmente e son series de catro, o romance indeterminada)
8. REDONDILLA: 7+1=8 a,8b, 8b, 7+1=8a. Versos octosílabos, arte menor, rima consoante.
9. SIRVENTÉS: 11A11B11A11B. Versos hendecasílabos, arte maior, rima consoante.
10. SONETO: dous cuartetos e dous tercetos. 11A11B11B11A   11A11B11B11A   11C 11D 11C   11D 11C 11D. Versos hendecasílabos, arte maior, rima consoante.

jueves, 8 de junio de 2017

CLÁUSULAS SIMPLES

ANALIZA POR ÁRBORE AS SEGUINTES CLÁUSULAS SIMPLES

1.  O TEU AMIGO FALOU DE TI NO RECREO

2- OS RAPACES FIXERON CALADOS OS EXERCICIOS

3. A TÚA MOZA CONFÍA EN TI CEGAMENTE

4. A HUMANIDADE ESTÁ MOI DESHUMANIZADA NESTE SÉCULO

5.  FOI ATROPELADO POR UN COCHE NO PASO DE PEÓNS

6. O AVIÓN ATERROU APRESURADO NA PISTA TRES

7. OS RAPACES COLLERON UN AGASALLO PARA TI.

8.OS MÉRCORES CEAMOS NA TÚA CASA

9.SON IMPORTANTES ESES COMENTARIOS

10.TROPECEI COA TÚA MOCHILA NA CLASE

11. SEMPRE ESTÁ MAREADAO POLAS MAÑÁS

12.OS PASAXEIROS FORON RECOLLIDOS POLO TREN.

LEMBRA:


- O QUE PENSES QUE É O SUXEITO PONO EN PLURAL, O VERBO CAMBIARÁ A PLURAL.
- O C.RÉXIME SEMPRE É UNHA FRASE PREPOSICIONAL QUE COMPLEMENTA CO SEU SIGNIFICADO AO VERBO.
- O ATRIBUTO VAI COS VERBOS COPULATIVOS(ser , estar , parecer e semellar)
- O COMPLEMENTO PREDICATIVO SÓ PODE SER UN ADX OU FR ADXECTIVA QUE CONCORDA EN XÉNERO E Nº CO SUX OU CO C.D.
- O C. AXENTE EMPEZA POLA PREPOSICIÓN POR E O SEU VERBO TEN QUE ESTAR EN PASIVA( SER+PARTICIPIO)SOLUCIÓN


1.  O TEU AMIGO  FALOU  DE TI    NO RECREO
         SUX                      NP      C.RÉX         CCL

2-
OS RAPACES   FIXERON   CALADOS   OS EXERCICIOS
         SUX                    NP             C.PVO               C.D

3.
A TÚA MOZA  CONFÍA  EN TI      CEGAMENTE
     SUX                    N.P.          C.RÉX     C.C.M.

4.
A HUMANIDADE  ESTÁ  MOI DESHUMANIZADA  NESTE SÉCULO
        SUX                      N.P.              ATRIB.                                CCT

5.
 FOI ATROPELADO   POR UN COCHE   NO PASO DE PEÓNS
        N.P.(Vb en pasiva)       C. AX.                          C.C.L.

6.
O AVIÓN  ATERROU    APRESURADO    NA PISTA TRES
      SUX           N.P.               C.PVO.                    C.C.L.

7.
OS RAPACES     COLLERON  UN AGASALLO  PARA TI.
      SUX.                          N.P.                     C.D.                        C.I.


8.
OS MÉRCORES     CEAMOS    NA TÚA CASA
       C.C.T.                            N.P.       C.C.L.

9
.SON    IMPORTANTES           ESES COMENTARIOS
   N.P     ATRIB                        SUX.

10.
TROPECEI        COA TÚA MOCHILA    NA CLASE
              N.P.                    C.RÉX.                         C.C.L


11.
SEMPRE     ESTÁ        MAREADO     POLAS MAÑÁS
       C.C.T.          N.P.                  ATRIB.               C.C.T

12.
OS PASAXEIROS      FORON RECOLLIDOS                                 POLO TREN.
        SUX.              N.P (vb en pasiva)              C. AXENTE