PROGNÓSTICO TEMPO

pronostico del tiempo Cangas

viernes, 22 de noviembre de 2013

TIPOS DE ESTROFAS. LENGUA CASTELLANA

CLASES DE ESTROFAS.
 • 2 versos.

NOMBRE
EJEMPLO
ESQUEMA
CARACTERÍSTICAS
Pareado ¿Qué más consuelo queréis
pues con la vida volv
éis?
8a
8a
· Los versos pueden ser de arte mayor o menor.
· La rima puede ser consonante o asonante.
 • 3 versos.
NOMBRE
EJEMPLO
ESQUEMA
CARACTERÍSTICAS
Terceto No será cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera
habitado de pardos ruiseñ
ores.
11A
11-
11A
· Tres versos de arte mayor.
· Rima consonante.
 • 4 versos.

NOMBRE
EJEMPLO
ESQUEMA
CARACTERÍSTICAS
Cuarteto Dolores, costurera de mi casa,
añosa de mi casa, vieja am
iga;
era tu corazón crujiente m
iga
de pan; eran tus ojos lenta br
asa.
11A
11B
11B
11A
· Cuatro versos de arte mayor.
· Rima consonante.
Redondilla Caído se le ha un clavel
hoy a la aurora del s
eno:
¡qué glorioso que está el h
eno
porque ha caído sobre 
él!
8a
8b
8b
8a
· Cuatro versos de arte menor.
· Rima consonante.
Serventesio Era un suspiro lánguido y sonoro
la voz del mar aquella tarde...; el d
ía,
no queriendo morir, con garra de 
oro
de los acantilados se prend
ía.
11A
11B
11A
11B
· Cuatro versos de arte mayor.
· Rima consonante.
Cuarteta Y todo un coro infantil
va cantando la lecci
ón:
mil veces ciento, cien m
il;
mil veces mil, un mill
ón.
8a
8b
8a
8b
· Cuatro versos de arte menor.
· Rima consonante.
Cuaderna vía Había en una tierra un hombre labrador
que usaba más la reja que no otra lab
or,
más amaba a la tierra que a su cread
or,
y era de todas formas hombre revolved
or.
14A
14A
14A
14A
· Cuatro versos alejandrinos.
· Rima consonante.

       • 5 versos.
NOMBRE
EJEMPLO
ESQUEMA
CARACTERÍSTICAS
Quinteto Hundía el sol su disco refulgente
tras la llanura azul del mar tranqu
ilo
dando sitio en la noche, qué imprud
ente
presta con sus tinieblas igualm
ente
al crimen manto y al dolor as
ilo.
11A
11B
11A
11A
11B
· Cinco versos de arte mayor.
· Rima consonante.
· No más de 2 versos seguidos con la misma rima.
· Ningún verso sin rima.
· No rimar entre sí los dos últimos.
Quintilla He soñado historia y brillo
sombras, glorias y pod
er;
fui señor de horca y cuch
illo
al amparo del cast
illo,
del castillo de Bellv
er.
8a
8b
8a
8a
8b
· Cinco versos de arte menor.
· Rima consonante.
· Esquema variable.
Lira Buscando mis amores
iré por esos montes y rib
eras,
ni cogeré las fl
ores,
ni temeré las fi
eras
y pasaré los fuertes y front
eras.
7a
11B
7a
7b
11B
· Dos versos endecasílabos.
· Tres versos heptasílabos.
· Rima consonante.

 • 6 versos.
NOMBRE
EJEMPLO
ESQUEMA
CARACTERÍSTICAS
Pie quebrado Recuerde al alma dormida
avive el seso y despi
erte
contempl
ando
cómo se pasa la v
ida
cómo se viene la mu
erte,
tan call
ando;
8a
8b
4c
8a
8b
4c
· Versos de arte menor.
· Rima consonante.

       • 8 versos.
NOMBRE
EJEMPLO
ESQUEMA
CARACTERÍSTICAS
Octava real Cerca del Tajo en soledad amena,
de verdes sauces hay una espes
ura,
toda de hiedra revestida y ll
ena,
que por el tronco va hasta la alt
ura
y así la teje arriba y encad
ena,
que el Sol no halla paso a la verd
ura;
el agua baña el prado con son
ido
alegrando la vista y el o
ído.
11A
11B
11A
11B
11A
11B
11C
11C
· Ocho versos de arte mayor.
· Rima consonante.
Octavilla Veinte presas
hemos h
echo
a desp
echo
del ingl
és
y han rend
ido
sus pend
ones,
cien naci
ones
a mis pi
es.
4-
4a
4a
4b
4-
4c
4c
4b
· Ocho versos de arte menor.
· Rima consonante.
· Esquema variable.
      • 10 versos.
NOMBRE
EJEMPLO
ESQUEMA
CARACTERÍSTICAS
Décima Guarneciendo de una ría
la entrada incierta y ang
osta,
sobre un peñón de la c
osta
que bate el mar noche y d
ía,
se alza, gigante y sombr
ía,
ancha torre secul
ar
que un rey mandó edific
ar
a manera de atal
aya
para defender la pl
aya
contra las iras del m
ar.
8a
8b
8b
8a
8a
8c
8c
8d
8d
8c
· Versos de arte menor.
· Rima consonante
  14 versos.
NOMBRE
EJEMPLO
ESQUEMA
CARACTERÍSTICAS
Soneto Hermosas ninfas, que en el río metidas,
contentas habitáis en las mor
adas
de relucientes piedras fabric
adas
y en columnas de vidrio sosten
idas;

Agora estéis labrando embellec
idas,
o tejiendo las telas delic
adas;
ahora unas con otras apart
adas,
contándoos los amores y las v
idas;

dejad un rato la labor, alz
ando
vuestras rubias cabezas a mir
arme,
y no os detendréis mucho según 
ando;

que o no podréis de lástima escuch
arme,
o convertido en agua aquí llor
ando
podréis allá despacio consol
arme.
11A
11B
11B
11A

11A
11B
11B
11A

11C
11D
11C

11D
11C
11D
· Catorce versos de arte mayor.
· Dos cuartetos y dos tercetos.
· Rima consonante.
  Número variable de versos.
NOMBRE
EJEMPLO
ESQUEMA
CARACTERÍSTICAS
Romance ¡Quién hubiera tal ventura
sobre las aguas del m
ar
como hubo el infante Arnaldos
la mañana de San Ju
an!
Andando a buscar la caza
para su falcón ceb
ar,
vio venir una galera
que a tierra quiere lleg
ar;
las velas traía de seda
la jarcia de oro torz
al,
áncoras tiene de plata
tablas de fino cor
al (...)
8-
8a
8-
8a
8-
8a
8-
8a
8-
8a
8-
8a
· Número indefinido de versos.
· Generalmente versos octosílabos.
· Rima asonante los pares..
· Versos impares libres.
Silva La soledad siguiendo,
rendido mi fort
una,
me voy por los caminos que se ofr
ecen,
por ellos esparci
endo
mis quejas de una en 
una
al viento, que las lleva do par
ecen;
7a
7b
11C
7a
7b
11C
· Serie indefinida de versos.
· Versos endecasílabos y heptasílabos.
· Rima a gusto del poeta.lunes, 11 de noviembre de 2013

TEXTO DE CASTELAO 1

O retrato”
Por amaina-­la conciencia guindei co meu título de médico no fondo dunha gabeta, e busquei outra maneira de me valer. As xentes xa non sabían que eu era dono de tan tremenda licencia oficial; mais unha noite foron requiridos os meus servicios.
Era domingo. Melchor, o taberneiro, agardaba por min ó pé da porta. Deume as boas noites e rompeu a chorar, e por entre os saloucos saíanlle as verbas tan estruchadas que soamente logrou dicirme que tiña un fillo a morrer.
O pobre pai turraba por min, e eu deixábame levar, enfeitizado pola súa dor. ¡Despois de todo eu era médico titulado e non podía negarme! E tiven tan fortes anceios de compracelo que sentín xurdir nos meus adentros unha grande ciencia…
Cando chegamos á casa de Melchor logrei arriarme das súas mans, e con finxido acoitamento confeseille que sabía pouco da carreira…
…..-Repara que hai moitos anos que non visito enfermos.
E entón Melchor, facendo un esforzo, díxome quedamente:
-O meu fillo xa non precisa de médicos. Eu xa sei que o coitado non pasa da noite. E váiseme, señor; ¡váiseme e non teño ningún retrato seu!
Ai, eu non fora chamado como médico; eu fora chamado como retratista, e no intre sentín ganas acedas de botarme a rir.
E por verme ceibe de xeira tan macabra díxenlle que unha fotografía era mellor ca un deseño, asegureille que de noite poden facerse fotografías, e botando man de moitos razonamentos logrei que Melchor largase de min á cata dun fotógrafo. A cousa quedaba arrombada, e funme durmir, con mil ideas ensarilladas na chola.
Cando estaba prendendo no sono petaron na miña porta. Era Melchor.
-¡Os fotógrafos din que non teñen magnesio!
E díxomo tremendo de anguria. A face albeira, e os ollos coma dous tetos de carne vermella de tanto chorar.
Endexamais fitei a un home tan desfeito pola dor.
Pregaba, pregaba, e collíame as mans, e turraba por min, e o malpocado dicía cousas que me rachaban as entrañas:
-Considérese, señor. Dous riscos de vostede nun papel e xa poderei ollar sempre a cariña do meu neno. ¡Non me deixe na escuridade, señor!
¡Quen teria corazón para negarse! Collín papel e lápiz, e alá me fun con Melchor, disposto a facer un retrato do rapaz moribundo.
Todo estaba quedo e todo estaba calado. Unha luz cansa alumeaba, en amarelo, dúas facianas arrepiantes que ventaban a morte. O neno era o centro daquela pobreza da materia.
Sen dicir nada senteime a debuxa­lo que ollaban os meus ollos de terra, e soamente ó cabo dalgún tempo conseguín afacerme ó drama que fitaba e aínda esquecelo un pouco, para poder traballar afervoado, coma un artista. E cando o deseño estaba xa no seu punto a voz de Melchor, agrandada por tanto silencio, feriume con estas verbas:
-Pola alma dos seus defuntos, non mo retrate así. ¡Non lle poña esa cara tan encoveirada e tan triste!
Confeso que ó volver á realidade non souben que facer, e púxenme a repasa­las liñas xa feitas do retrato. O silencio foi esgazado novamente por Melchor:
-Vostede ben sabe como era o meu rapaciño. Faga memoria, señor, e debúxemo rindo.
De súpeto naceume unha grande idea. Rachei o traballo, ensumín o meu ollar nun novo papel branco e debuxei un neno imaxinario. Inventei un neno moi bonito, moi bonito: un anxo de retábulo barroco, a sorrir.
Entreguei o debuxo e saín fuxindo, e no intre de poñe-lo pé na rúa sentin que choraban dentro da casa. A morte viñera.
Agora Melchor consólase ollando a miña obra, que está pendurada enriba da cómoda, e sempre di coa mellor fe do mundo:
-Tiven moitos fillos, pero o máis bonito de todos foi o que me morreu. Velaí está o retrato que non mente.